mehvare-bazar-natanz3mehvare-bazar-natanz1
ساماندهی محور تاریخی بازار نطنز
محور بازار نطنز از قدیمی ترین محوهای شهرستان نطنز می باشد. این محور تاریخی در شهرستان نطنز به واسطه وجود عناصر تاریخی از جمله مسجد جامع، مسجد صمدیه، آب انبار بازار و کاروانسرای بازار دارای قدمت و پیشینه زیادی بوده و روزانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را پذیرا می باشد. با توجه به این مهم شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان به کارگزاری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اقدام به اجرای بدنه سازی و کف سازی این محور نموده است. این محور حدود سی هزار مترمربع بوده و هم اکنون در حال اجرا می باشد.