مجتمع مسکونی ابن سینا

 
ebne-sina800ebne-sina800
مجتمع مسکونی تجاری ابن سینا
موقعیت:اصفهان -خیابان ابن سینا-کوچه حمام قاضی
زیربنا:3568 مترمربع
مساحت:1319 مترمربع
تعداد واحد:23
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت توسعه مسکن
کاربری :مسکونی -تجاری
این پروژه با 17 واحد مسکونی و 6 واحد تجاری بازیر بنای 3568 مترمربع به صورت مشارکتی مشتمل بر 3 بلوک مجزا احداث شده است.