مجتمع مسکونی قصرجمیلان

 
ghasre-jamilan800ghasre-jamilan800
مجتمع مسکونی قصرجمیلان
زیربنا:3155 مترمربع
مساحت:897مترمتربع
تعداد واحد:20
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت چهارباغ بهارستان
کاربری :مسکونی
این پروژه با 20 واحد مسکونی و زیر بنای 3155 مترمربع به صورت مشارکتی احداث گردید و از سال 1390 مورد بهره برداری قرار گرفت.