مجتمع مسکونی حسینیه

 
hosein800-1hosein800-1
مجتمع مسکونی حسینیه
زیربنا:4274 مترمربع
مساحت:1432 مترمربع
تعداد واحد:30
کارفرما :شرکت عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با 30 واحد مسکونی و زیربنای 4274 مترمربع به صورت مشارکتی اجراشده و در سال 1390 مورد بهره برداری قرار گرفت.