الگوی مشارکت مردمی محله نوید نجف آباد

 
navid-najafabad-5navid-najafabad-8
محله نوید نجف آباد
محله نوید به مساحت تقریبا 2 هکتار از محدوده بافت فرسوده مصوب شهر نجف آباد می باشد که در مجاورت خیابان امام خمینی و همچنین خیابان قدس قرار گرفته است. این محدوده شامل 79 پلاک مسکونی و 20 پلاک تجاری است. طرح تفکیک مجدد اراضی در محله نوید برای محدوده ای به مساحت 6000 مترمربع شامل 26 پلاک مسکونی که در مجاورت خیابان قدس می باشد، تبیین گردیده است. بررسی وضعیت کالبدی این محله و وضعیت اجتماعی - اقتصادی این بخش نشان می دهد که از پلاک های مسکونی موجود 30درصد مسکونی مخروبه و خالی از سکنه بوده و 62درصد مسکونی قدیمی می باشد که اکثراً دارای ساکنین با تابعیت غیر ایرانی است و مابقی پلاک ها نوساز و زمین های بایر است. در این محله با توجه به شرایط ساختاری موجود و همچنین آمادگی ساکنین جهت مشارکت در نوسازی محلی، طرح تفکیک مجدد اراضی با هدف تامین سرانه خدمات عمومی و تامین زیر ساخت های شهری و متعاقبا ایجاد ارزش افزوده زمین، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در این راستا اقدامات اولیه جهت تشکیل دفتر محلی و انجام عملیات نقشه برداری که شامل نقشه برداری حدود پلاک ها، کد ارتفاعی گذرها و حدود بلوک های طراحی شده است و نیز جمع آوری مدارک ثبتی صورت گرفت.
درخواست تشکیل شرکت تعاونی محلی، با برگزاری جلسه با اداره تعاون مطرح گردید که منجر به تنظیم اساسنامه تعاونی مذکور و تصویب و ابلاغ آن توسط اداره تعاون شد. لازم به ذکر است که در کلیه ی مراحل اجرای پروژه، اطلاع رسانی به مالکین در خصوص طرح با برگزاری جلسات انفرادی و عمومی انجام شد که جلسات انفرادی حدود 300 ساعت و جلسات عمومی حدود 20 ساعت به طول انجامید. در همین راستا، جلساتی در خصوص نحوه ارزش گذاری پلاک ها قبل و بعد از اجرای پروژه با کارشناسان و مالکین برگزار گردید. بر مبنای مذاکرات مکرر، طرح تغییر کاربری و تفکیک مجدد اراضی که قبلاً مورد تایید مالکین قرار گرفته بود در کمیسیون ماده 5 مطرح و به تصویب رسید.
با تصویب این طرح و انتقال اسناد توسط مالکین به شرکت تعاونی، انجام مراحل تجمیع و تفکیک مجدد صورت گرفت. بر این اساس قراردادهای واگذاری زمین توسط شرکت تعاونی مطابق با طرح تفکیکی مصوب تنظیم و ابلاغ گردید. آغاز عملیات اجرایی این پروژه با پرداخت وام ودیعه مسکن و تخلیه و تخریب حدوداً 70درصد از پلاک های موجود صورت گرفت. برنامه ریزی های لازم جهت اصلاح شبکه تاسیسات شهری با تنظیم و انعقاد تفاهم نامه هایی بین شهرداری نجف آباد، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری نجف آباد، سازمان های تاسیسات شهری و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران صورت گرفته است. در روند اجرای این پروژه، آماده سازی معابر و اصلاح شبکه تاسیسات انجام و طرح های معماری آماده گردید.
 
اقدامات بسترسازی انجام شده در الگوی مشارکت مردمی محله نوید نجف آباد
تاسیس دفتر محلی
مطالعات اولیه (مطالعه وضع موجود، جمع آوری اطلاعات و تعیین حدود)
توجیه ساکنین و مالکین
بررسی وضعیت ثبتی
تشکیل شرکت تعاونی محلی
برگزاری جلسات انفرادی
برگزاری دو جلسه هماهنگی با ادارت تاسیسات شهری
برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان نظام مهندسی نجف آباد جهت اعمال تخفیفات لازم
بازدید اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
بازدید منتخبین محله همت آباد از محله نوید
مذاکره با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی جهت تعریض پایگاه بهداشت
تهیه بنرهای آموزشی روند اجرای پروژه
اقدامات اجرایی انجام شده در الگوی مشارکت مردمی محله نوید نجف آباد
تهیه طرح اولیه
ارزش گذاری زمینها توسط کارشناس
تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج
آغاز عملیات تخریب
انعقاد توافق نامه تغییر حدود
شروع عملیات ثبتی
انعقاد قرارداد کارگزاری با شرکت تعاونی
انتقال اسناد توسط اهالی به شرکت تعاونی
انعقاد قرارداد واگذاری زمین
پیاده کردن نقشه تفکیکی بر روی زمین
درخواست صدور پروانه توسط شرکت تعاونی
صدور تهیه دستور نقشه بر ای 9 پلاک
تهیه طرح های معماری
انتقال اسناد پلاک های 9 - 11 - 27