مجتمع مسکونی میناسیان

 
minasian-house-n4minasian-house-n4
مجتمع مسكوني ميناسيان
زیربنا:618 مترمربع
مساحت:375 مترمربع
تعداد واحد: 4 واحد مسكوني ، 2 واحد تجاري
کارفرما : شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
مجري: ساباط سازان کهن
کاربری :مسكوني ، تجاري
این پروژه با زیربنای 209 مترمربع ، 4 واحد مسكوني و 2 واحد تجاري احداث و در سال 1390 به بخش خصوصی واگذار گردید.