مجتمع مسکونی محصل

 
mohasel-IMG_2358mohasel-IMG_2358
مجتمع مسكوني محصل
زیربنا:1226 مترمربع
مساحت:550 مترمربع
تعداد واحد: 7
کارفرما : شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
مجري: شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با زیربنای 1226 مترمربع با 7 واحد با كاربري مسكوني احداث شده و در سال 1391 به بهره برداری رسید..