مجتمع مسکونی سلام

 
salam800-3salam800-3
مجتمع مسکونی سلام
زیربنا:796 مترمربع
مساحت:400 مترمربع
تعداد واحد:6
کارفرما : شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
مجری:شرکت عمران ومسکن سازان استان اصفهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با 6 واحد مسکونی و 796 مترمربع زیر بنا احداث و در سال 1381 مورد بهره برداری قرار گرفت.