مجتمع مسکونی سپاهان

 
sepahan800-3sepahan800-3
مجتمع مسکونی سپاهان
زیربنا:500 مترمربع
مساحت::243 مترمربع
تعداد واحد:5
کارفرما :شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران
مجری:شرکت مهرداد سپاهان
کاربری :مسکونی
این پروژه با تعداد 5 واحد مسکونی و مساحت 243 مترمربع و زیر بنای 500 متر مربع احداث گردید و مورد بهره برداری قرا رگرفت.